>

Senkron motorlar nasıl çalışır? [video]

Sponsor Bağlantı

AC Motorlar, alternatif akım elektrik enerjisini, mekanik enerjiye çeviren elektrik motorlarıdır. Bu motorların asenkron tipleri standart bir aygıt olmuştur. Senkron tipleri ise, yüksek güç gerektiren yerlerde kullanılmaktadır. AC motorlar, yani alternatif akım motorları iki grupta toplanmaktadır; asenkron motorlar (indüksiyon motorları) ve senkron motorlar.

Bütün bu motorların temel ilkesi, manyetik saclardan yapılmış bir kütlenin, döner bir elektromanyetik alan yardımıyla sürüklenmesine dayanmaktadır. Bu iki grup motorlarda da eksenli iki armatür bulunmakta. Bunların ilki olan stator sabit, ikincisi ise rotor hareketlidir. Senkron motorun statoru asenkron motorun statoru ile aynı şekilde ve aynı yapıdadır. Birbirinden vernikle yalıtışmış manyetik saclardan oluşan bir bilezik biçimindedir, bu sacların üzerindeki yivlere üç fazlı akımlarla beslenen bir sargı sarılmıştır. Bir senkron motorda manyetik alanı, rotorun sargısını besleyen bağımsız bir doğru akım yaratır; burada rotorun çalışma hızı vardır. Bu tip motorların başlıca yetersizliği, rotorun kendi başına harekete geçememesi sorunudur. Asenkron motorun çalışması oldukça farklıdır: rotorun sargısı çok fazladır ve rotora yalnız statordan kaynaklanan tek alan akım indükler. Rotor başka hiçbir enerji kaynağına bağlı değildir. Dönme hızı “ilk çalışma dahil” ne olursa olsun, mekanik bir kuvvet çifti sağlar; düzenli çalışma sırasında bu hız senkron hızından yani döner alan hızından farklıdır. Bu hız farkı motorun üzerindeki yüke bağımlı olmaktadır.

Sponsor Bağlantı

Cevap yaz!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.İşaretli alanlar doldurulmalıdır. *

*