>

Güneş Enerji Sistemleri ve Güneş Konsantratörü

Sponsor Bağlantı

Güneş Enerji Sistemleri ve Güneş Konsantratörü
Güneş enerjisi ya da Güneş erkesi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir.Günümüzde birçok faaliyetin kapsamına girmiş olan güneş enerji sistemleri tam olarak nedir ve bu sistemlerin verimi ne kadar daha artırılabilir ?
Kaba tabiriyle ; güneşten elde edilen enerji olarak bildiğimiz bu doğa harikası olay aslında, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Güneş Enerji Sistemleri

Güneş Enerji Sistemleri

Peki Güneş Enerjisi ne için bu kadar önem arz ediyor ?
Güneş ve çevresinde dolanan gezegenlerden oluşan güneş sistemi dünya için, temel bir enerji kaynağıdır. Özellikle, dünyada yaşayan canlılar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bugün kullanılan çeşitli enerji kaynaklarının büyük kısmı, güneşin sebep olduğu olaylar sonucu ortaya çıkar. Günlük güneş enerjisi ile dünya aydınlatılabilmekte; yağışlar ile su döngüsü sağlanabilmekte ve en önemlisi de, fotosentez ile canlı yaşam sürdürülebilmektedir. Hayati önemdeki bu yıldızın endüstriyel manada enerji üretimi de mümkündür.
Günümüzde her kesimde bahsi geçen güneş enerji sistemlerini detaylıca girip aynı kelimelerin tekrarlanmasındansa bu sistemlerin geliştirilmesi ve daha verimli bir şekilde nasıl kullanılacağını araştırmak daha iyi olacaktır.
Güneş enerjili araç yarışlarında kullanılan birçok sistem ev sistemlerinde de kullanılmaya uygundur.Sistemlerde kullanılan temel parçalar ;

  • Güneş Panelleri
  • Solar Şarj Kontrolör Cihazları
  • Temel depolama araçları (Aküler)
  • İnvertörler (DC-DC , DC-AC )
    Güneş Panelleri:Güneş hücreleri (fotovoltaik hücreler), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Güneş hücreleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Hücrenin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, güneş hücresinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 30 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş hücresi birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş hücresi modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak bir kaç Watt’tan MEGA Watt’lara kadar sistem oluşturulur.
Güneş Hücresi

Güneş Hücresi

Bu yazıda bahsedeceğimiz kısımlar güneş panellerinin verimliliğini artırıcı faaliyet olduğu için Güneş enerji sistemlerinin genel yapısını daha sonra inceleyeceğiz.

Güneş panellerinin üzerine koyulabilen, şeffaf yapıda, odaklanmayı sağlayacak ve güneş hücresine zarar vermeden verimliliği artıracak GÜNEŞ KONSANTRATÖRÜ’ nü incelemeye çalışacağız.

Silisyum bazlı düzlemsel fotovoltaik malzemeden oluşan hücre yüzeyine çarpan güneş ışığı, elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu sistemlerde kullanılan malzeme ve hücre alanı büyük, verim düşüktür bu da maliyeti artırmaktadır.Diğer yandan konsantratörler; şeffaf yapısı olup daha az malzeme kullanılması dolayısıyla daha düşük fiyat, yüksek verim ve daha etkin pratik bir yol sunmaktadı.Optik yoğunlaştırıcılar (CPV), güneş ışınlarını çok küçük bir alan kaplayan (1 cm2) hücrenin üzerine odaklar ve güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. CPV teknolojilerinde pahalı olmayan aynalar ve mercekler gibi optik malzemeler kullanılır. Yoğunlaştırıcıdaki ışığın odaklandığı hedef alana bir PV yarıiletken malzeme yerleştirilir, diğer düzlemsel güneş hücrelerine göre daha küçük alana merceklerle sağlanan daha yüksek yoğunluktaki ışık ışınlarının düşürülmesi ile daha yüksek verimde enerji üretimi sağlanmaktadır. Burada kullanılan PV malzeme Si dan 10 kat daha pahalı olmasına rağmen yüksek verim ve az malzeme kullanımından dolayı toplam maliyet daha düşük olmaktadır.

konsantratör

konsantratör

Günümüz teknolojisinin geleceği nokta düşünüldüğünde bu tür kolay kullanıma uygun ve verimliliği artırıcı malzemelerin her alanda kullanılacağını düşündüğümüz gibi Yenilenebilir Enerji alanında da Güneş Konsantratörü gibi pek çok verimlilik esaslı ürünler üretilmeye ve kullanılmaya başlanacaktır.

Bu konu hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir ? > Foruma katılın .

Sponsor Bağlantı

Cevap yaz!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.İşaretli alanlar doldurulmalıdır. *

*